Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi Tuusulanjärven avoimen musiikkikoulun oppilaille ja huoltajille

19.8.2020

Tiedote Tuusulanjärven avoimen musiikkikoulun oppilaille

VAIN TERVEENÄ MUSIIKKIKOULUUN
• Musiikkikoululle ei saa tulla hengitystieinfektio-oireisena, sairaana tai karanteenissa ollessaan.
• Mahdollinen koronavirustartunta tulee sulkea pois testeillä.
• Oireiden ilmaantuessa jäädään matalalla kynnyksellä kotiin. Oppilaille taataan etäopetusmahdollisuus yksilöopetuksen osalta oireilun tai karanteenin johdosta mikäli ilmoitat omalle opettajallesi asiasta hyvissä ajoin ennen soittotuntia. Sairaana ei kuitenkaan osallistuta soittotunnille edes etänä, vaan silloin levätään.

HYGIENIA JA SIIVOUS
• Musiikkikoululla korostetaan hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. Kädet pestään huolellisesti saippualla ja vedellä heti kouluun saavuttaessa.
• Opettajat ja oppilaat pesevät kätensä ennen soittotunnin alkua ja sen
jälkeen.
• Käsidesiä on saatavana sekä ensimmäisen ja toisen kerroksen aulassa että opetusluokissa.
Kasvosuojainten käyttöä suositellaan koulun sisätiloissa sellaisille vanhemmille, jotka saattavat lapsiaan tunneille. Myös opettaja voi halutessaan käyttää
erilaisia suojavälineitä opetustyössään.
• Mikäli opettaja virittää oppilaan soittimen, huomioidaan jälleen hyvästä hygieniasta ja
käsienpesusta.
• Siivous on järjestetty koulun tiloissa tehostetusti. Kosketuspinnat, ovenkahvat ja valokatkaisijat desinfioidaan säännöllisin väliajoin. Yhteiskäytössä olevat soittimet desinfioidaan jokaisen käytön jälkeen.

OPISKELU JA OPETUS
• Oppitunneille ei oteta vierailijoita.
• Nuorempien ja uusien oppilaiden vanhemmat voivat kuitenkin tarvittaessa osallistua oppitunneille.
• Oppitunnille saavutaan vasta tunnin alkaessa. Ylimääräistä oleskelua ja liikkumista koulun tiloissa pyritään välttämään.
• Oppilaat käyttävät omia nuottejaan sekä työvälineitään (kynät, kumit, jne.)
• Opetus annetaan lähiopetuksena, ellei epidemiatilanne edellytä etäopetukseen siirtymistä.
• Oppitunti voidaan antaa etäopetuksena varsinaisen oppitunnin ajankohtana mikäli oppilas on karanteenissa tai ei sairauteen viittaavien oireiden vuoksi pysty saapumaan tunnille. Etätunnista on sovittava opettajan kanssa hyvissä ajoin.
• Opettaja järjestää opetuksen etäyhteyden avulla myös silloin, jos hän itse on karanteenissa tai hengitystieoireinen.
• Mikäli koronapandemia aiheuttaa syyskaudella etäopetuskausia, voidaan etäopetuksessa hyödyntää videotehtäviä, jolloin viikoittaisen kontaktiopetuksen pituus voi olla lähiopetuksen oppituntia lyhyempi (esim. 2/3 kontaktiopetus ja 1/3 videotehtävät). Videotehtävistä ja etäopetuksen toteutuksesta opettajat sopivat aina oppilaiden ja perheiden kesken tapauskohtaisesti. Lähtökohtaisesti opetus perustuu aina kontaktiopetukseen ja videotehtävät ainoastaan tukevat laadukkaan opetuksen toteutumista.
• Etäopetuksessa ensisijainen oppimisalusta on Zoom. Etäopetuksessa opettajat kuitenkin pyrkivät hyödyntämään myös muita alustoja oppilaan/perheen näin toivoessa.

RYHMÄOPETUS
• Ryhmäopetus järjestetään erityisjärjestelyin pienemmissä ryhmissä. Esimerkiksi muskariosallistujien määrää on rajattu.
• Opettajat tiedottavat ryhmäläisiä tarkemmista ohjeista ja aikatauluista.

TAPAHTUMAT
• Isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä syyskaudella
• Mahdolliset joulukonsertit ja matineat järjestetään suosituksia ja määräyksiä noudattaen.

VANHEMMAT
• Vanhempien oleskelua opiston tiloissa vältetään.
• Pienimpien lasten ja uusien oppilaiden vanhemmat voivat edelleen tulla mukaan tunneille. Muutoin toivomme, että vanhemmat eivät osallistuisi oppitunneille eivätkä viettäisi aikaa koulun sisätiloissa. Pyydettäessä tuntia on mahdollista seurata streemattuna kotoa käsin tai vaikka autossa odottaen.
• Pikkusisarukset pyritään mahdollisuuksien mukaan jättämään kotiin.

SAIRASTUMINEN JA KORONAVIRUSTARTUNTA
• Jos oppilas sairastuu oppitunnin aikana, oireinen oppilas lähetetään kotiin tai siirretään erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa.
• Jos oppilaalla todetaan koronavirustartunta, tulee siitä välittömästi ilmoittaa
rehtorille.
• Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois vähintään 14 vuorokauden ajan
oireiden alkamisesta ja niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta
oireeton.

Pekka Saarikorpi
Rehtori
Tuusulanjärven avoin musiikkikoulu