Opetustoiminnan järjestäminen ja COVID-19 tartuntojen ehkäisemisen toimenpiteet Tuusulanjärven avoimessa musiikkikoulussa toukokuussa 2021

3.5.2021

Opetustoiminnan järjestäminen ja COVID-19 tartuntojen ehkäisemisen toimenpiteet Tuusulanjärven avoimessa musiikkikoulussa 3.-31.5.2021.

Nämä ohjeet koskevat oppilaita huoltajineen, opettajia ja kaikkia
musiikkikoulussa asioivia. Ohjeet on laadittu pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän, Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja Keusoten määräyksiä ja suosituksia noudattaen.

Soiton- ja laulunopetus (musiikin taiteen perusopetus)
Kaikkien alle 21v. oppilaiden soitto- ja laulutunnit (yksilöopetus) annetaan lähiopetuksena. Opettaja ja oppilas / oppilaan huoltaja voivat sopia oppituntien pitämisestä edelleen etäopetuksena sellaisissa tilanteissa joissa turvallinen lähiopetukseen osallistuminen ei ole mahdollista.
Oppilaiden saattajat eivät voi tulla sisään koulurakennukseen. Ainoan poikkeuksen muodostavat alle kouluikäisten ja musiikkileikkikoululaisten saattajat, jotka minimoivat koulussa viettämänsä ajan. Opettajat noutavat tarvittaessa oppilaat aulasta.
Musiikin hahmotusaineiden (muha) pienryhmäopetus tapahtuu lähiopetuksena.
Konsertit järjestetään toukokuussa streamattuina pienkonsertteina ilman yleisöä tai videoituina esityksinä.

Musiikkileikkikoulu Pikku-uikku
Musiikkileikkikoulu Pikku-uikun 4-6v. -ryhmät ovat lähiopetuksessa. Aikuinen saa tuoda ja noutaa lapsen koulun sisätiloista. Koulun sisätiloihin ei voi jäädä odottamaan muskaritunnin päättymistä.
Perheryhmien opetus jatkuu etäopetuksena, koska lasten ja aikuisten yhteisen ryhmätoiminnan järjestäminen lähiopetuksena ei ole Järvenpäässä edelleenkään sallittua.

Turvallinen palaaminen lähiopetukseen edellyttää hyvää yhteistyötä jokaiselta
musiikkikoululaiselta.

Yleisiä ohjeita
Tuusulanjärven avoimeen musiikkikouluun tullaan vain täysin oireettomana, lieviäkään hengitystietulehduksen oireita ei saa olla.
Tuusulanjärven avoimeen musiikkikouluun ei saa tulla ollessaan karanteenissa.
Tuusulanjärven avoimessa musiikkikoulussa liikuttaessa ja oppitunneilla käytetään aina kasvomaskia tai hengityssuojainta sekä noudatetaan vähintään 2 metrin turvavälejä. Opetus toteutetaan tavalla, jossa lähikontakteja voidaan välttää tai ne voidaan minimoida.
Maskia käyttävät kaikki 12-vuotiaat tai sitä vanhemmat, ellei henkilön terveydentila estä maskin käyttämistä. Puhallinsoitinten ja laulun oppitunneilla käytetään visiireitä / pleksejä ja maskia tilanteen mukaan.
Oppilaiden saattajat eivät voi tulla sisään koulurakennukseen. Ainoan poikkeuksen muodostavat alle kouluikäisten ja musiikkileikkikoululaisten saattajat, jotka minimoivat koulussa viettämänsä ajan. Opettajat noutavat tarvittaessa oppilaat aulasta.
Kädet pestään heti kouluun tultaessa sekä oppituntien alkaessa ja päättyessä.
Lisäksi noudatetaan muita valtakunnallisesti annettuja hygieniaa koskevia ohjeistuksia.

Aurinkoista kevättä ja kesän odotusta!
Tuusulanjärven avoimen musiikkikoulun väki