Opetus


Järvenpään Suzukiyhdistys ry. perusti vuonna 1976 musiikkikoulun, jossa annetaan opetusta Suzuki-menetelmää käyttäen.

Koulun nimi oli vuodesta 2010 Järvenpään Suzuki-koulu ja 1.8.2013 nimeksi tuli Tuusulanjärven avoin musiikkikoulu.

Korkeatasoista ja laadukasta soitonopetusta annetaan taiteen perusopetuksen yleisen opetussuunnitelman mukaisesti. Opetus perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998 ja asetukseen 813/1998 sekä opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin. Opetustarjottimesta oppilas voi valita sopivat kurssit, joiden avulla hän suorittaa yleisen oppimäärän.

Tuusulanjärven avoin musiikkikoulu toimii Järvenpää-talon toisessa kerroksessa. Opetusta saa pianon, viulun, sellon ja huilun soitossa Suzuki-menetelmää soveltaen ja ja kitaran soitossa Kodaly-menetelmää soveltaen. Lisäksi opetusta saa laulussa, pop/jazzlaulussa, klarinetin ja saksofonin soitossa perinteisellä menetelmällä.

Kouluun ei ole pääsykokeita, vaan sisään pääsee ilmoittautumisjärjestyksessä, paikkojen vapautuessa.

HINNAT