Missio, visio, strategia 2025

Missio, visio, strategia 2025

Lahjakkuus ei ole myötäsyntyistä vaan se kehittyy ympäristön vaikutuksesta. Soiton oppimisen lähtökohtana on soiva mielikuva musiikista. – Shinichi Suzuki

MISSIO:
Musiikki kuuluu kaikille. Jokainen saa soittaa.

ARVOT:

AINUTLAATUISUUS: Jokaisen ainutlaatuisuus, sen kunnioittaminen ja huomioiminen opetuksessa.

YKSILÖLLISYYS: Omien taitojen ja kykyjen mukainen kehittyminen.

YHTEISÖLLISYYS: Jaettu kokemus musiikista ja musisoimisesta, perheen tuki ja merkityksellisyys sekä musiikkikasvatuksen sosiaalinen ja rikastava voima.

RAKKAUS: Rakkaus omaan soittimeen, musiikkiin ja musiikin tekemiseen.

JATKUVUUS: Musiikki kuuluu päivittäiseen elämään, se on elämänmittainen harrastus.

VISIO:

Musiikin harrastaminen tuo iloa koko perheelle. Viemme musiikkia konserttien kautta eri yhteisöille ja olemme näin näkyvänä kaikille kaupunkilaisille.

 

STRATEGIA:

Annamme laadukasta Taiteen perusopetusta (TPO) musiikin yleisen oppimäärän mukaan. Lisäksi koulusamme vaalitaan vahvaa Suzuki-pedagogiikan osaamista. Opettajia kannustetaan lisäkoulutuksien kautta pitämään opetuksen tyyliä elävänä ja ajan hengessä kulkevana.