Visio, missio, strategia 2025

Lahjakkuus ei ole myötäsyntyistä vaan se kehittyy ympäristön vaikutuksesta. Soiton oppimisen lähtökohtana on soiva mielikuva musiikista. - Shinichi Suzuki


MISSIO:

Musiikki kuuluu kaikille. Jokainen saa soittaa.


ARVOT:

AINUTLAATUISUUS: Jokaisen ainutlaatuisuus, sen kunnioittaminen ja huomioiminen opetuksessa.

YKSILÖLLISYYS: Omien taitojen ja kykyjen mukainen kehittyminen.

YHTEISÖLLISYYS: Jaettu kokemus musiikista ja musisoimisesta, perheen tuki ja merkityksellisyys sekä musiikkikasvatuksen sosiaalinen ja rikastava voima.

RAKKAUS: Rakkaus omaan soittimeen, musiikkiin ja musiikin tekemiseen.

JATKUVUUS: Musiikki kuuluu päivittäiseen elämään, se on elämänmittainen harrastus.


VISIO:

Meillä jokainen saa soittaa ja laulaa. Musiikki ja oma soitin ovat osa lapsen jokaista päivää. Tuusulanjärven avoin musiikkikoulu on Keski-Uudenmaan alueella tunnettu ja arvostettu musiikkikoulu, sekä haluttu opiskelu- ja työpaikka.


STRATEGIA:

Opetusta annetaan Taiteen perusopetuksen (TPO) yleisen opetussuunnitelman mukaisesti. Opetuksessa sovelletaan Suzuki- ja Kodály-menetelmiä. Tuodaan näkyville koulua ja sen merkitystä kaupunkilaisten elämässä. Opettajia kannustetaan sekä pätevöitymään Suzuki-menetelmässä että kehittämään ja ylläpitämään monipuolisesti opetustaitoaan. Aktivoidaan vanhempia johtokuntatoimintaan ja varainhankintaan verkostojensa kautta.