MUSIIKKILEIKKIKOULU PIKKU-UIKKU

Tuusulanjärven avoimen musiikkikoulun musiikkileikkikoulun kevätkausi alkaa tammikuussa tiistaina 9.1.18 ja keskiviikkona 10.1.18

Tiistaipäivän ryhmät sekä keskiviikon aamuryhmät toimivat Järvenpää-talon 2. kerroksessa (lk 218). Opettajana musiikkileikkikoulun opettaja Katariina Kumpulainen (tiistai) ja Anne-Mari Pitkänen (keskiviikko)

Keskiviikon iltapäivä- ja iltaryhmät toimivat Päiväkoti Puistolan tiloissa (Kirjastokatu 4). Opettajana musiikkileikkikoulun opettaja Anne-Mari Pitkänen.

Keväällä alkaa myös uusia ryhmiä mm. odottaville äideille Päiväkoti Puistolassa.

Kevätkauden 2018 muskariryhmiin ilmoittautuminen on käynnissä.RYHMÄT:

Tiistaisin (Järvenpää-talo, hallintokatu 4)

9.00 - 9.30 vauvat 3 - 9 kk

9.30 - 10.00 vauvat 9 - 15 kk

10.05 - 10.35 vauvat 9 - 15 kk

10.40 - 11.10 1 - 2 -vuotiaat (kevätkausi täynnä)

11.15 - 11.55 sisarusmuskari 3 kk - 4 v (kevätkausi täynnä)

12.00 - 12.30 vauvat 3 - 9 kk

16.15 - 16.45 1–2 -vuotiaat

16.50 - 17.20 2–3 -vuotiaat (kevätkausi täynnä)

17.25 - 18.05 4–5 -vuotiaat

18.15 - 18.55 4–5 -vuotiaat


Keskiviikkoisin (Järvenpää-talo)

klo 10.35 - 11.05 3 - 9 kk

klo 11.10 - 11.40 9 - 15 kk

klo 11.45 - 12.15 1-2 -vuotiaat


Keskiviikkoisin (Päiväkoti Puistola, Kirjastokatu 4)

klo 17.30 - 18.10 perhemuskari 1-3 v. (vanhemman kanssa, myös sisarukset voivat ilmoittautua)

klo 18.10 - 18.50 4-5 -vuotiaat

klo 18.50 - 19.30 Odottavat äidit -muskari (UUTUUS!)


3 kk - 3-vuotiaiden ryhmissä vanhemmat ovat mukana

HINNAT (LUKUKAUSI/OSALLISTUVA LAPSI)

30 minuuttia - 90 €

40 minuuttia - 120 €


Opettajana musiikkileikkikoulun opettaja Katariina Kumpulainen ja Anne-Mari Pitkänen


ILMOITTAUDU ALLA OLEVASTA LINKISTÄ:

"Mikä on muskari?


Muskarissa eli musiikkileikkikoulussa lauletaan, loruillaan, soitetaan, liikutaan, leikitään ja kuunnellaan. Tavoitteena on luoda lapselle musiikillisia elämyksiä ja kehittää lapsen musiikillisia taitoja, ollen oivallinen pohja instrumenttiopetukselle. Tunneilla on kannustava ja positiivinen ilmapiiri, jokainen lapsi voi oppia musiikkia. Muskarissa tutustutaan leikin kautta musiikin peruselementteihin eli rytmiin, melodiaan, harmoniaan, muotorakenteisiin, dynamiikkaan ja sointiväriin. Muskaritunneilla soitetaan paljon esimerkiksi erilaisia rytmisoittimia ja opetellaan käsittelemään niitä opettajan ja vanhempien avustuksella. Tuusulanjärven avoimen musiikkikoulun muskarissa, Pikku-uikussa, on kaksi muskariopettajaa Katariina Kumpulainen ja Anne-Mari Pitkänen. Katariina opettaa tiistaisin ja Anne-Mari keskiviikkoisin. Opetusta järjestetään päivä- ja ilta-aikoihin Järvenpää–talolla ja Puistolan päiväkodissa, eli aivan Järvenpään keskustassa.


Alle kolmivuotiaiden muskariin, eli perhe- ja vauvamuskariin vanhemmat tulevat mukaan osallistumaan lasten kanssa. Perhemuskari on tarkoitettu 1-3-vuotiaille lapsille ja vauvamuskari 3-11 kuukauden ikäisille lapsille. 4-5 –vuotiaiden ryhmissä lapset käyvät ilman vanhempia.

Odottavat äidit –muskari on musiikkiryhmä raskauden puolivälin ylittäneille lasta odottaville äideille, jotka haluavat vahvistaa musiikillisin keinoin vuorovaikutusta kohdussa olevaan vauvaan. Tavoitteena on tutustua esimerkiksi kehtolauluihin ja loruihin, jotka omalla ainutlaatuisella tunnelmallaan saattavat helpottaa arjen touhuja. Kehtolaulut rauhoittavat lapsen lisäksi äitiä ja siksi odottavien äitien ryhmässä olennaisessa osassa on myös äidin oman äänenkäytön ja musiikillisten taitojen tukeminen ja vahvistaminen. Ryhmään osallistuminen ei silti vaadi aikaisempaa musiikkikokemusta, vaan kaikki kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita. Odottavien äitien muskarista on luontevaa siirtyä vauvamuskariin lapsen ollessa 3 kuukauden ikäinen."