Muskari

Muskari

Musiikkileikkikoulu Pikku-uikku

Tuusulanjärven avoimen musiikkikoulun musiikkileikkikoulun kevätkausi alkaa tammikuussa tiistaina 12.1. ja keskiviikkona 13.1. Muskariryhmät toimivat koulun toimitiloissa osoitteessa Valtuustonkatu 8 (kirjaston takana). Opettajina varhaisiän musiikinopettaja Hanna-Leena Tammiruusu Musiikkipedagogi (YAMK) ja Maija Sipiläinen Musiikkipedagogi (AMK) (äitiyslomalla kevään 2021).

Kevätkauden 2021 muskariryhmiin ilmoittautuminen on käynnissä. Varaa paikkasi ryhmiin ajoissa! Ryhmät täyttyvät nopeasti! Syksyn jälkeen osa ryhmistä on jo täynnä, mutta kannattaa kuitenkin varata paikka jonotuspaikalle, koska kevätkaudelle vapautuu aina paikkoja.

SYYS- JA KEVÄTKAUDELLE RYHMÄKOKOJA RAJOITETAAN, MINKÄ TAKIA RYHMIIN EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ MAHDU KAIKKI HALUKKAAT MUKAAN! VARAATHAN PAIKKASI AJOISSA!

RYHMÄT:

Tiistaisin (Tuusulanjärven avoin musiikkikoulu, Valtuustonkatu 8)

9.30 – 10.00 1,5 – 2 -vuotiaat

10.05 – 10.35 1-1,5 -vuotiaat

10.40 – 11.10 1 v. (pienet)

11.30 – 12.00 vauvat 6-9 kk

12.05 – 12.35 1v. (isot)

12.40 – 13.10 vauvat 10-12 kk

16.30 – 17.00 2–3 -vuotiaat

17.00 – 17.30 2–3 -vuotiaat

17.35 – 18.15 4–5 -vuotiaat

18.20 – 19.00 Soitinmuskari 5–6 -vuotiaat


Keskiviikkoisin (Tuusulanjärven avoin musiikkikoulu, Valtuustonkatu 8)
14.15-14.45 3-6 kk

17.15-17.45 2-3 -vuotiaat


3 kk – 3-vuotiaiden ryhmissä vanhemmat ovat mukana


HINNAT (LUKUKAUSI/OSALLISTUVA LAPSI)

30 minuuttia – 90 €

40 minuuttia – 120 €

Opettajina varhaisiän musiikinopettajat Hanna-Leena Tammiruusu Musiikkipedagogi (YAMK) ja Maija Sipiläinen Musiikkipedagogi (AMK) (äitiyslomalla kevään 2021).


ILMOITTAUDU ALLA OLEVASTA LINKISTÄ:

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKILEIKKIKOULUUN

Mikäli ilmoittautumisen kanssa on ongelmia, kannattaa kokeilla ilmoittautumista toisella internet-selaimella (esim. chrome). Tarvittaessa voi myös ottaa yhteyttä: info@avoinmusiikkikoulu.fi

”Mikä on muskari?”

Muskarissa eli musiikkileikkikoulussa lauletaan, loruillaan, soitetaan, liikutaan, leikitään ja kuunnellaan. Tavoitteena on luoda lapselle musiikillisia elämyksiä ja kehittää lapsen musiikillisia taitoja, ollen oivallinen pohja instrumenttiopetukselle. Tunneilla on kannustava ja positiivinen ilmapiiri, jokainen lapsi voi oppia musiikkia. Muskarissa tutustutaan leikin kautta musiikin peruselementteihin eli rytmiin, melodiaan, harmoniaan, muotorakenteisiin, dynamiikkaan ja sointiväriin. Muskaritunneilla soitetaan paljon esimerkiksi erilaisia rytmisoittimia ja opetellaan käsittelemään niitä opettajan ja vanhempien avustuksella. Tuusulanjärven avoimen musiikkikoulun muskarissa, Pikku-uikussa, on kaksi muskariopettajaa Sari Kaihola ja Maija Sipiläinen. Sari opettaa tiistaisin ja Maija torstaisin. Opetusta järjestetään Tuusulanjärven avoimen musiikkikoulun tiloissa aivan Järvenpään keskustassa.

Alle kolmivuotiaiden muskariin, eli perhe- ja vauvamuskariin vanhemmat tulevat mukaan osallistumaan lasten kanssa. Sisarusmuskari on tarkoitettu 3kk-3-vuotiaille lapsille ja vauvamuskari 3-11 kuukauden ikäisille lapsille. 4-5 –vuotiaiden ryhmissä lapset käyvät ilman vanhempia.

Odottavat äidit –muskari on musiikkiryhmä raskauden puolivälin ylittäneille lasta odottaville äideille, jotka haluavat vahvistaa musiikillisin keinoin vuorovaikutusta kohdussa olevaan vauvaan. Tavoitteena on tutustua esimerkiksi kehtolauluihin ja loruihin, jotka omalla ainutlaatuisella tunnelmallaan saattavat helpottaa arjen touhuja. Kehtolaulut rauhoittavat lapsen lisäksi äitiä ja siksi odottavien äitien ryhmässä olennaisessa osassa on myös äidin oman äänenkäytön ja musiikillisten taitojen tukeminen ja vahvistaminen. Ryhmään osallistuminen ei silti vaadi aikaisempaa musiikkikokemusta, vaan kaikki kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita. Odottavien äitien muskarista on luontevaa siirtyä vauvamuskariin lapsen ollessa 3 kuukauden ikäinen.”

”Mikä on musahyppy?”
Liikettä, soittoa, laulua ja rytmiikkaa 1.-4. luokkalaisille koululaisille. Tule mukaan uuteen mukavaan harrastukseen! Aikaisempaa kokemusta musiikin harrastamisesta ei tarvita!