Musiikin hahmotus (muha)

Musiikin hahmotus (muha)

Opettajana musiikkipedagogi Sanna Paajanen.
Musiikin hahmotuspaja (muhapaja) sekä muha (musiikin keksiminen ja kirjoittaminen) 1, 2, 3 ja 4 pidetään keskiviikkoisin. Muha ja musiikin keksiminen ja kirjoittaminen opintokokonaisuudet korvaavat vanhan opetussuunnitelman musiikin perusteet -opintojaksot.

Aikataulu:

klo 15.00 – 15.45 muhapaja (8-10 vuotiaat)

klo 15.45 – 16.30 MUHA 1-2/ musiikin keksiminen ja kirjoittaminen 1-2 (2-vuotinen opintojakso)

klo 16.45 – 17.30 MUHA 3/ musiikin keksiminen ja kirjoittaminen 3 (2-vuotinen opintojakso)

Syksyn 2021 tunnit alkavat 1.9. Tunteja on 13 kertaa syksyllä ja 13 kertaa keväällä.

Musiikin keksiminen ja kirjoittaminen 1 kannattaa aloittaa noin 11-vuotiaana, viidesluokkalaisena. Tunnit voi aloittaa myös kesken lukukauden, jos ryhmissä on tilaa.

Opinnot sisältyvät lukukausimaksuun. Koulun ulkopuolisille oppilaille muha-kurssit maksavat 120 euroa / lukukausi.

ILMOITTAUTUMINEN

MUSIIKIN HAHMOTUS -OPINTOKUVAUS

MUHAPAJA (8-10 v.)

Muhapajassa opetellaan musiikin perusasioita toiminnallisesti mm. laulaen, liikkuen, musiikkia kuunnellen ja ryhmätyönä keksien. Tavoitteina on tutkia musiikkia ennakkoluulottomasti sekä mm. pohjustaa nuotinluku- ja kirjoitustaitojen ja musiikin hahmottamistaitojen kehittymistä. Kurssi antaa hyvät pohjavalmiudet tuleville perustason musiikin keksiminen ja kirjoittaminen -opinnoille ja tukee soittoharrastusta.

MUHA 1 – Musiikin keksiminen ja kirjoittaminen:

Kurssilla keksitään musiikkia ryhmässä ja erikseen ja opetellaan kirjoittamaan musiikkia nuottikuvaksi. Tavoitteena on myös rakentaa musiikin hahmotustaitoja ja sitä kautta tukea soitto- ja lauluharrastusta. Kurssi on osa musiikin perusteiden perustaso-opintoja ja on tarkoitettu 10 v. täyttäneille.
Materiaalimaksu 25 €.

MUHA 2 – Musiikin keksiminen ja kirjoittaminen:

Kurssilla keksitään musiikkia ryhmässä ja erikseen ja opetellaan kirjoittamaan musiikkia nuottikuvaksi. Tavoitteena on vahvistaa nuotinluku- ja kirjoitustaitoja ja musiikin perusrakenteiden hahmottamista sekä opiskella uusia aiheita mupe 1 -opintojen pohjalle. Kurssi on jatkoa muha 1 -kurssille ja on osa musiikin perusteiden perustaso-opintoja.

Materiaalimaksu 25 €.

MUHA 3 – Musiikin keksiminen ja kirjoittaminen:

Kurssi on tarkoitettu muha 2 -kurssille osallistuneille tai vastaavat taidot ja tiedot saavuttaneille oppilaille. Kurssilla keksitään musiikkia ryhmässä ja erikseen ja opetellaan kirjoittamaan musiikkia nuottikuvaksi. Tavoitteena on harjoitella erilaisia musiikin keksimisen ja nuotintamisen tapoja, samalla vahvistaa musiikin hahmotustaitoja sekä opiskella muha 3 -tason musiikinteoreettisia asioita.

Materiaalimaksu 25 €.
MUHA 4 – Perustasosuoritus

Kurssilla tehdään musiikin perusteiden perustasosuoritus, josta saa valtakunnallisesti pätevän todistuksen. Suoritus noudattaa Suomen musiikkioppilaitosten liiton SML:n ohjeistusta.
Suoritus toteutetaan toiminnallisin ja musiikillisin keinoin, kuten soittaen, laulaen, musiikkia itse keksien, kirjoittaen ja esittäen sekä erilaisten kirjallisten tehtävien avulla.
Oppilaat tekevät osasuorituksia omaan tahtiinsa ja itselleen sopivassa järjestyksessä. Suorituksessa keskeistä on käytännön työ, ja arvioinnissa noudatetaan kokonaisarviointia. Kurssi edellyttää käytännössä muha 3 -opintoja tai vastaavia tietoja ja taitoja. Se on osa musiikin perusteiden perustaso-opintoja.

Materiaalimaksu 25 €.
MUHA AIKUISILLE / alkeiskurssi

Kurssilla opiskellaan musiikin hahmottamiseen kuuluvia asioita alusta alkaen. Kurssi ja kurssimateriaali on suunniteltu vartavasten aikuisia musiikin harrastajia varten. Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan omaa musiikkiharrastusta. Tavoitteita ja työtapoja voidaan osin eriyttää osallistujien omien tarpeiden mukaan. Opiskelussa voidaan käyttää lisämateriaalina opiskelijoiden soitto- ja laulutuntien nuottimateriaalia. Kurssi on yhden lukuvuoden mittainen. Aikuisten muha-kurssin maksu on 360€ koko lukuvuodelta + materiaalimaksu 25 euroa